Belakovs, het volgende bedrijf

door Mario Tamboer – Skepter 30.2 (2017)

IN een vorige Skepter hebben wij kennis gemaakt met Voldemars Belakovs, de man die denkt dat hij door het onder stroom zetten van een stuk grond met 380 volt daaruit selectief metalen kan winnen en allerlei vervuiling kan verwijderen. En met aluminium strips radioactieve deeltjes kan versnellen en met koude kernfusie elementen kan veranderen.

De Letse uitvinder Voldemars Belakovs

Het artikel over Belakovs, ‘Een antenne voor goud’, was zoals vaker eerst in Skepter gepubliceerd en vervolgens op de website van Skepsis gezet. Na publicatie op de site ontving Skepsis op 23 mei 2016 een brief van Adriaan Koene, die stelde dat het artikel uit allemaal leugens bestond, dat de auteur een geestelijke storing heeft en dat Belakovs een geniale wetenschapper is die gerespecteerd wordt door de TU Eindhoven en de TU Delft. Koene stelde door het artikel een financiering van vier miljoen euro voor ontwikkeling van de uitvinding van Belakovs misgelopen te zijn, stelde Skepsis daarvoor aansprakelijk en eiste terugtrekking van het artikel en mijn verwijdering uit het bestuur van de stichting.

Het bestuur verzocht Koene te komen met ordelijk geformuleerde inhoudelijke bezwaren waarin concrete zinsnedes en passages uit het artikel weerlegd worden. Daarop is tot op heden geen reactie gekomen. Nu is Belakovs met zijn eigenaardige beweringen prima in staat om geheel zelfstandig mensen te overtuigen dat zij geen vier miljoen aan hem moeten besteden, maar als het artikel van Skepter daar werkelijk aan ten grondslag ligt is dat mooi. Mensen van informatie voorzien om ze te behoeden voor investeringen in onzin is toch een doel van Skepsis.

Ik heb ook persoonlijk kennis mogen maken met Koene. Hij bleek bij het project te zijn gehaald als iemand die zou kunnen zorgen voor de financiering van verdere ontwikkeling van de uitvinding van Belakovs. Koene riep dat in het artikel Belakovs werd uitgemaakt voor een oplichter en deelde luidkeels mee dat hij nu naar de politie ging om aangifte te doen van laster of iets dergelijks.

Nadat hij was gekalmeerd, hebben we nog verder gepraat over de zaak. Zo vroeg ik Koene of hij zich ervan bewust was dat Belakovs helemaal geen hoogleraar was terwijl hij wel zo gepresenteerd werd. Volgens Koene wist hij dat en werd hij helemaal niet zo gepresenteerd — hij maakte alleen wel eens grapjes daarover als ze samenwerkten, en vroeg ‘Professor, haal jij eens koffie voor ons.’ Maar wat later tijdens het gesprek gaf hij mij een kopie van een aanvraag voor een innovatiekrediet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die aanvraag was ingevuld door hemzelf op 23 mei 2015 en vermeldde onder namen van organisaties waarmee wordt samengewerkt ‘professor Voldemars Belakovs, de uitvinder’.

Octrooi

Tevens bleek Koene zelf een samenwerking te zijn aangegaan met de firma Pelt & Hooykaas, een bedrijf dat staal- en fosforslak verwerkt tot bouwmateriaal. Aangezien de uitvinding in kwestie van Belakovs gepatenteerd was (en niet door Koene), vroeg ik of hij dat octrooi niet schond. Volgens Koene betrof het een totaal andere uitvinding, maar even later kreeg ik van hem een kopie van een geheimhoudingsovereenkomst tussen hem, Belakovs en Pelt & Hooykaas waarin de gepatenteerde uitvinding bij naam wordt genoemd.

Website van αlpha solutions B.V. , het bedrijf van Adriaan Koene.

De samenwerking met Pelt & Hooykaas was hij aangegaan vanuit zijn eigen bv, Alpha Solutions. Op de LinkedIn-pagina van Alpha Solutions wordt gesproken over een geslaagde proef met grond in Middelburg. Ik heb echter rapporten van metingen aan de grond voor en na, gedaan door een onafhankelijk en gekwalificeerd laboratorium, waarbij geen verschil is te zien. Een ander rapport, geschreven door Belakovs zelf, meldt dat de proef mislukt is (en hoe dat kwam).

Pelt & Hooykaas is een gezond en krachtig bedrijf dat de verdere ontwikkeling van de uitvinding zeker zou kunnen financieren, maar het houdt zich volledig stil daaromtrent. Het bedrijf heeft geen persberichten laten uitgaan dat zij een unieke uitvinding hebben waarmee de miljoenen, zo niet miljarden gaan binnenstromen. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat een en ander op niets is uitgelopen. Ook de nieuwe zoektocht van Koene naar andere financiers wijst daarop. De proef had blijkbaar toch minder succes dan geclaimd en Pelt & Hooykaas lijkt de juiste conclusies te hebben getrokken.

TU’s

Koene heeft eerder dit jaar langs een omweg nog wel eens laten weten veel last te hebben van het artikel van Skepsis en vroeg, nu zonder dreigementen met rechtszaken, of het artikel toch niet verwijderd kon worden. Ik heb hem, ook langs een omweg, laten weten dat het aanbod van het bestuur nog steeds stond — als hij kon aangeven wat er niet klopt, zou dat uiteraard aangepast worden. Als antwoord kreeg ik een rapport dat ik al eerder had gehad, waarop volgens Koene de TU Delft zei dat de uitvinding werkte. Er werd op geen enkel concreet punt uit het artikel ingegaan. Het rapport op zich was totaal nietszeggend (meetwaarden en grafieken zonder foutmarges, geen beschrijving van methodiek en meetmethodes enzovoort), met als conclusie: ‘Regarding the results and interpretation above, it seems the basic idea of transporting metals under the influence of an electric field works.’ Ik lees deze zin als iets wat je zegt als je niet onbeleefd wilt zijn maar er eigenlijk niets in ziet. Inmiddels heb ik begrepen dat de TU Delft Belakovs bestempelt als fantast en over de samenwerking met de TU Eindhoven wordt ook al nergens meer gerept dus daar zal dezelfde conclusie getrokken zijn.

Einstein

Inmiddels ziet het ernaar uit dat Belakovs en Koene de uitvinding zoals ik die heb gezien, hebben laten vallen en nu bezig zijn met iets anders (of dat ze dezelfde uitvinding nu anders beschrijven — er staan op LinkedIn foto’s van de proef in Middelburg, maar er is eigenlijk weer geen touw aan vast te knopen).

Op de website van Koene, ancplasma.com, staat dat ze nu een nano cold plasma-techniek hebben, met bovenaan de pagina een citaat van Einstein, want waarom niet. Van de website:

A technique that can separate substances/elements at molecular level; single atom elements, like gold at atom level and re-arrange the molecules or atoms with other separated molecules or atoms in another configuration to new elements.

Dit lijkt geschreven door iemand die het verschil tussen elementen, atomen en moleculen niet begrijpt. Zoals vrijwel alles wat van Belakovs komt, lijkt het ergens op maar klopt het feitelijk aan alle kanten niet. Uiteraard wordt op de site ook Tesla erbij gesleept, eigenlijk ontbreekt alleen nog een verwijzing naar Galilei en ergens iets met ‘quantum’. Op de website staat een tekening van een apparaat dat er voor mij uitziet alsof het uit een boekje met fantasie-apparaten komt. Er staat met grote rode letters op dat de tekening confidential is. Ik weet niet met wie die vertrouwelijkheid overeengekomen is, maar die gaat niet blij zijn dat die tekening openbaar op internet staat…

Volgens Koenes website hebben investeerders inmiddels zo’n miljoen euro in het project gestoken. Het is droevig om te bedenken wat voor nuttigs met zoveel geld gedaan had kunnen worden. De claims van Belakovs zijn nog even onzinnig als voorheen en die investeerders zijn hun geld gewoon kwijt. Uit het gesprek met Koene is mij wel duidelijk geworden dat hij doorgaat totdat zijn laatste geld op is en dan nog in Belakovs zal blijven geloven. En dat is dan ook waar ik in deze zaak nog graag een antwoord op zou hebben: hoe iemand zo volhardend geloof kan hechten aan de evident onzinnige en onjuiste claims van Belakovs.

Uit: Skepter 30.2 (2017)

[Update 25 februari 2019 – Een voormalige zakenpartner van Belakovs in Roemenië nam met Skepsis contact op om uit te leggen wat de samenwerking met Belakovs inhield, zie Voldemars Belakovs in Roemenië]

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Mario Tamboer is bestuurslid van Skepsis