Nieuwsbrief

Brengt u op de hoogte van het uitkomen van een nieuw nummer van Skepter (4x per jaar), en het programma van het jaarlijkse congres van Stichting Skepsis.

Skeptische proeven

Uitnodiging voor een skeptische proef Laat u de wetenschap versteld staan? Er lopen best veel mensen rond die zeggen te beschikken over bijzondere gaven die niet met wetenschappelijke inzichten zijn te verklaren. Uiteraard kunnen wetenschappers nog niet alles verklaren, maar