Nieuwsbrief

Brengt u op de hoogte van het uitkomen van een nieuw nummer van Skepter (4x per jaar), en het programma van het jaarlijkse congres van Stichting Skepsis.